malarstwo i Ty - sztuka z bliska

®

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Galeria Sztuki Ładnej

reklama

Firma Renata Kucharska Malarstwo i Ty oferuje obrazy, autorskie książki religijne (z imprimatur), autorskie kartki okolicznościowe, edukację w zakresie malarstwa oraz – do poczytania przy okazji poszukiwania zadań, wiedzy i myśli z zakresu malarstwa na stronie www.malarstwoity.pl – tematy, które pojawiają się niejako przy okazji, czyli okazują się czymś co pozostaje z malarstwa i pisarstwa w tej firmy działalności, a wydaje się na tyle z sensem, że szkoda wyrzucić.

Firma Malarstwo i Ty Renata Kucharska, z siedzibą: ul. Kołodziejska 24a/4, 30-607 Kraków została zarejestrowana 1.03.2004 roku; nr ewid. 808/2004; NIP 944-000-06-64, regon 350838019. Pierwszy przedmiot działalności według wpisu do ewidencji działalności gospodarczej: 90.03.Z - Artystyczna i literacka działalność twórcza. Oprócz tego m. in.: 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza, 85.52.Z - Pozaszkolne formy edukacji artystycznej, 47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, 58,11.Z - Wydawanie książek.

© malarstwo i Ty Renata Kucharska, 2012-2018.